Lainsäädäntö

Nestekaasua käytetään ja varastoidaan hyvin monenlaisissa paikoissa: kirjapainoissa, leipomoissa, puutarhoilla ja kasvihuoneissa, konepajoilla, keramiikka- ja lasitehtaissa,
paperitehtaissa sekä aerosolituotannossa.
Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo näiden laitosten turvallisuutta, pitää yllä tilastoja laitoksissa sattuneista vaurio- ja onnettomuustapauksista sekä
tutkii vakavimmat tapaukset. Suomen nestekaasulaitoksissa on sattunut hyvin harvoin suuronnettomuuksia, mutta vaaratilanteita ja vuotoja tulee TUKESin tietoon useita kertoja vuodessa. Varautumalla vaaroihin etukäteen sekä huolehtimalla kunnossapidosta ja työntekijöiden opastuksesta voidaan onnettomuudet välttää.
Toiminnanharjoittaja on vastuussa laitoksen turvallisuudesta.

Näytä:

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 § 17 'Huolto ja kunnossapito'. Lue sama Finlex'n sivuilta.

Otettu malliksi osoitteesta http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/nestekaasun_turv_kaytto.pdf