Nestekaasulainsäädäntö

Nestekaasua käytetään ja varastoidaan hyvin monenlaisissa paikoissa: kirjapainoissa, leipomoissa, puutarhoilla ja kasvihuoneissa, konepajoilla, keramiikka- ja lasitehtaissa, paperitehtaissa sekä aerosolituotannossa.

Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo näiden laitosten turvallisuutta, pitää yllä tilastoja laitoksissa sattuneista vaurio- ja onnettomuustapauksista sekä tutkii vakavimmat tapaukset. Suomen nestekaasulaitoksissa on sattunut hyvin harvoin suuronnettomuuksia, mutta vaaratilanteita ja vuotoja tulee TUKESin tietoon useita kertoja vuodessa. Varautumalla vaaroihin etukäteen sekä huolehtimalla kunnossapidosta ja työntekijöiden opastuksesta voidaan onnettomuudet välttää. Toiminnanharjoittaja on vastuussa laitoksen turvallisuudesta.