Biohauki Oy

Biokaasulaitoksen putkistot, Haukivuori, 2019