KPA-Unicon Oy

Nestekaasulaitoksen laitteet ja putkistot, Iisalmi, 2017