Metsäsairila Oy

Biokaasulaitoksen putkistot, Mikkeli, 2019-2021